22

Autor:Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze
Cena: 16,00 PLN
ISBN: 83-87588-05-9
Ilość stron: 115
Format: 14,5 x 21 cm
Oprawa: miękka, klejona

 

  

 

Nauki zawarte w książce stanowią wprowadzenie do praktyki medytacji pustki. Składają się na nią wyjaśnienia dotyczące poglądu i praktyki nauczanych w głównych szkołach buddyzmu. W systemie opracowanym przez Khenpo Rinpocze nauki te układają się w pięciostopniową ścieżkę prowadzącą od najłatwiejszego do zrozumienia poglądu na temat natury rzeczywistości do poglądu najbardziej subtelnego, prowadzącego do bezpośredniego wglądu w tą naturę.

Książka przedstawia w pięciu częściach najważniejsze etapy buddyjskiego doświadczenia ostatecznej prawdy - tzw. pustki czyli braku samoistnego bytu. Etapy te odpowiadają rozumieniu pustki wg różnych buddyjskich szkół filozoficznych. Zaprezentowano tu kolejno podejście 1. śrawaków, 2. cittamatry, 3. madhjamiki-swatantriki, 4. madhjamiki-prasangiki i 5. madhjamiki-szentong. Autor jest wybitnym mistrzem medytacji w tradycji Kagju i Njingma, poważanym nie tylko z powodu szerokiego zakresu wiedzy i głębokiego urzeczywistnienia, ale też z powodu przejrzystości, oryginalności i prostoty stylu nauczania.

 

Spis treści

- Notka o autorze
- Przedmowa angielska
- Wprowadzenie
- Stopień pierwszy: medytacja śrawaki nad nieistnieniem jaźni
- Stopień drugi: podejście czittamatry
- Stopień trzeci: podejście swatantriki
- Stopień czwarty: podejście prasangiki
- Stopień piąty: pustka innego, podejście szentong
- Dodatek