5

Autor: Lhundup Damchö (Diana Finnegan, PhD)
ISBN: 978-83-60050-18-7
Ilość stron: 124
Format: 21 x 29,7 cm
Oprawa: miękka, klejona

 

 

 

 

Wprowadzenie
Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże

Chwalebny Dusum Kjenpa był założycielem linii nauk Karma Kagju, która jest odłamem jednej z ośmiu wielkich linii praktyki: linii Kagju założonej przez Opiekuna Istot, Gampopę. Dusum Kjenpa urodził się w roku 1110, dokładnie dziewięćset lat temu. Z tej okazji klasztory Karma Kamtsang, centra dharmy, uczniowie, bracia i siostry w dharmie wspólnie obchodzą jedno wielkie całoroczne święto upamiętniające tę rocznicę. Wyznacza ona bardzo ważne wydarzenie, które było kamieniem milowym w historii Karma Kagju. Ale nie obchodzimy jej po to, by przypomnieć sobie o upływającym czasie. Zastanówmy się raczej nad podstawowym znaczeniem przebudzonej aktywności Karmapy – jak wzbogaciła kulturę Tybetu, jak spełniała życzenia i nadzieje istot w sposób odpowiedni nawet dla obecnej epoki upadku. To jest według mnie najważniejsze.

Przez ostatnie dziewięćset lat, jak lampa w ciemnościach lub księżyc na nocnym niebie, Karmapa poprzez strumień odrodzeń doprowadzał do dojrzałości i wyzwalał uczniów, nigdy nie popadając w zniechęcenie. W szczególności, praktyka rozpoznawania kolejnych inkarnacji – Karmapa znany jest z tego, że zapoczątkował tę tradycję – w wielkim stopniu przyczyniła się do rozkwitu wszystkich szkół buddyzmu w Tybecie. Praktyka ta inspiruje wielkich bohaterskich bodhisattwów, by świadomie powracali, nigdy nie opuszczając istot. Od niemającego początku czasu, motywowani niezmiennym wielkim współczuciem, niezliczeni bodhisattwowie nieustannie przebywają w naszym świecie, towarzysząc istotom tak, jak cień towarzyszy ich ciału, ukazując drogę ku wyzwoleniu. Jednak zwyczajni ludzie niezwykle rzadko są w stanie ich zrozumieć. Przebudzona aktywność Karmapy ukazuje im, w jaki sposób mogą przebywać w samsarze i pracować dla pożytku istot. W szczególności większość następujących po sobie inkarnacji Karmapy pozostawiała przed odejściem list opisujący miejsce kolejnego odrodzenia, a tuż po śmierci ukazywała cuda. Dzięki zrodzonemu z mądrości jasnowidzeniu, rozpoznawała też innych inkarnowanych lamów. Te Jego wyjątkowe zdolności pozwoliły bodhisattwom rozwinąć nowy sposób aktywności – świadome odradzanie się, zwyczajnym istotom pomogły zaś rozwinąć nowy sposób rozumienia.

W przeszłości w linii Kagju obchody rocznic wielkich lamów miały wiele krótkich lub rozbudowanych form, nie stworzono jednak specjalnej ceremonii świętowania rocznic obejmujących okrągłe stulecia. Teraz w naszej linii praktyki różne osobiste, lokalne i historyczne okoliczności sprawiają, że błąkamy się z dala od naszych głównych siedzib, miejsc odosobnień i górskich pustelni. Przebywanie w miejscach pełnych rozproszenia i wrzawy doprowadziło do wielkiego osłabienia praktyki studiów i medytacji. W takich czasach ta dziewięćsetletnia rocznica brzmi jak ostrzegawczy dźwięk dzwonu, który przypomina, że naczelnym obowiązkiem wszystkich jest kultywowanie, ochrona i rozwój niezniekształconej dharmy Buddy. Nawołuje do pamiętania o życzliwości szlachetnych założycieli, do utrzymywania nienaruszonej dyscypliny winai, do angażowania się w działania bodhisattwów ze szczerą altruistyczną motywacją oraz do pogłębiania studiów i praktyki. Ponagla nas, abyśmy opierając się na tak mocnej podstawie, robili wszystko co w naszej mocy, by przynosić pożytek istotom i naukom.

Obchodzenie tej rocznicy inspiruje młodych Tybetańczyków, by na nowo odnaleźli naturalnie prostą i otwartą perspektywę, tworzącą harmonię z górami, jeziorami, zielonymi łąkami i czystym otwartym niebem, które towarzyszyły mieszkańcom Tybetu przez tysiące lat. Inspiruje ich, by siła i miłość kultury tybetańskiej rosły w ich sercach i płynęły w ich żyłach. Zmienne wydarzenia ostatnich lat sprawiły, że młodzi Tybetańczycy dzielą się na tych, którzy żyją w domu, i tych na wychodźstwie, wyrosłych z dala od środowiska naturalnego i rodzimej tybetańskiej kultury. Ta rocznica zachęca ich więc do włożenia większego wysiłku w studia, jak i wychodzenia poza wyłącznie intelektualne rozumienie nauk. Zachęca ich do bliższego związku z własną kulturą, tak by miłość do niej stała się integralną częścią ich istnienia, jak ciało i krew, oraz integralną częścią otoczenia i codziennego życia, jak woda obecna w mleku.

Oby ta dziewięćsetna rocznica łączyła ze sobą ludzi podążających tą samą duchową ścieżką bez względu na to, w której części świata przyszło im żyć. Zmiana warunków zewnętrznych, którą niesie ze sobą XXI wiek, nie oszczędza niczego. Lecz my wciąż nie uwolniliśmy się od cierpienia, podobnie jak wszyscy wokół nas. Jesteśmy coraz bardziej zajęci, brakuje czasu na refleksję nad sensem życia. Ogarnia nas jedynie coraz większe wyczerpanie. Choć postęp techniczny sięga coraz wyżej i dalej, nasza umysłowość jest wciąż ograniczona i krótkowzroczna. Dlatego, przy okazji świętowania tej rocznicy, chciałbym, abyście wszyscy bracia i siostry w dharmie, przyjaciele żyjący na całym świecie, spojrzeli na odległą ziemię naszych praojców, na piękno jej natury. Niech nasze serca i umysły swobodnie przemierzają niezmienne i bezkresne niebo, wysyłając w przestworza życzenia i melodyjne pochwalne śpiewy, gdy razem wykonujemy czystą, doskonałą pieśń.SPIS TREŚCI

Przesłanie Jego Świątobliwości Dalajlamy

Wprowadzenie Jego Świątobliwości Karmapy


1. Życie Buddy

2. Buddyzm w Indiach

3. Buddyzm w Tybecie

4. Marpa Kagju
    - Linie Dakpo Kagju: cztery starsze i osiem młodszych
    - Marpa Lotsała
    - Dzietsyn Milarepa
    - Pan Gampopa

5. Pierwszy Karmapa Dusum Khyenpa
    - Dharma dla społeczności

6. Karmapowie: od Drugiego do Piętnastego
    - Sztuka Ciejinga Dordże
    - Życie w Wielkim Obozie Karmapów

7. Szesnasty Gjalłang Karmapa
    - Publikacje

8. Proces rozpoznania

9. Siedemnasty Gjalłang Karmapa
    - Publikacje

10. Czarna Korona

11. Trzy główne siedziby

12. Uczniowie serca
    - Wiersz jubileuszowy

__________________________________________________________________________


Dystrybucja:
Edyta Kryszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Redakcja Instytutu Marpy
71-403 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 47A/4

tel. +48 91 424 45 80
fax +48 91 450 05 09