Cytaty Dzogczena Ponlopa Rinpocze

Uznawany jest za jednego z czołowych uczonych i mistrzów medytacji swojego pokolenia w tradycji Ningma i Kagju buddyzmu tybetańskiego. Cechuje go przenikliwy intelekt, poczucie humoru i przejrzysty styl nauczania. Biegle posługuje się językiem angielskim i doskonale zna zachodnią kulturę i technologię. Rinpocze jest także znakomitym kaligrafem, artystą plastykiem i poetą.

Dzogczen Ponlop Rinpocze urodził się w 1965 roku w klasztorze Rumtek (Dharma Czakra) w Sikkimie (Indie). Jego Świątobliwość XVI Gjalłang Karmapa przepowiedział rodzicom jego narodziny jeszcze przed poczęciem. Jego ojcem był Damczo Jongdu, Sekretarz Generalny Jego Świątobliwości XVI Karmapy, a matką - pochodząca z rodziny intelektualistów i artystów -Lekszej Drolma. Po przyjściu chłopca na świat Jego Świątobliwość Karmapa, głowa linii Kagju buddyzmu tybetańskiego, natychmiast rozpoznał w nim siódmego w linii inkarnacji Dzogczena Ponlopa i intronizował go w klasztorze Rumtek w 1968 roku.

Bardzo wcześnie Rinpocze otrzymał schronienie buddyjskie i ślubowanie bodhisattwy od Jego Świątobliwości i został wyświęcony na mnicha w 1974 roku. Przyjął większość nauk buddyjskich i inicjacji w tradycji Kagju i Ningma od Jego Świątobliwość XVI Gjalłanga Karmapy i Jego Świątobliwość Dilgo Khjence Rinpocze. Rinpocze studiował także i otrzymał wiele przekazów od Alaka Zenkara Rinpocze, Trangu Rinpocze, Tulku Urgjena Rinpocze, Kalu Rinpocze i wielu innych mistrzów. Głównym nauczycielem Rinpoczego jest Khenpo Cultrim Gjamco Rinpocze, wielce szanowany wędrowny jogin naszych czasów.

W wieku dwunastu lat rozpoczął studia filozofii buddyjskiej w szkole podstawowej w Rumteku. W roku 1980 Rinpocze po raz pierwszy odbyło podróż do Europy, USA, Kanady i Południowo-Wschodniej Azji z XVI Karmapą. Służąc jako asystent Jego Świątobliwości, udzielał nauk i uczestniczył w licznych ceremoniach wykonywanych podczas tej podróży. W 1981 roku podjął naukę w Instytucie Wyższych Studiów Buddyjskich Karma Śri Nalanda w klasztorze Rumtek, filii Uniwersytetu Sampurnanant Sanskrit w Waranasi, w Indiach. Otrzymał tradycyjne wykształcenie w zakresie filozofii buddyjskiej, psychologii, logiki i debaty.

Rinpocze pracował w studenckiej opiece społecznej Instytutu przez trzy lata. Został głównym bibliotekarzem nowej biblioteki Instytutu. Był redaktorem naczelnym Nalandakirti Journal i corocznego wydawnictwa prezentującego zarówno wschodnie jak i zachodnie poglądy buddyjskie. W maju 1990 zdał egzaminy w Instytucie i otrzymał tytuł Ka-rabdziampa oraz Aczarji – mistrza filozofii buddyjskiej Uniwersytetu Sampurnanant Sanskrit w Waranasi. Ka-rabdziampa znacz dosłownie „ten z nieprzesłoniętą wiedzą pochodzącą z pism”. Ten tradycyjny tytuł w Kagju jest odpowiednikiem tytułu gesze z tradycji Gelug. Następnie Rinpocze ukończył kursy w języku angielskim oraz studia porównawcze religii na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Zachowanie Linii i Nauczanie

Rinpocze dużo podróżuje i naucza w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Od 1990 każdego roku okrąża ziemię, naucza i wspiera ośrodki buddyjskie na całym świecie. Nadzoruje centra w Europie i Ameryce Północnej, zajmujące się studiowaniem i medytacją. Aktywnie działa na rzecz rozwoju i adaptacji tradycyjnego buddyjskiego wykształcenia wśród zachodnich studentów.

W celu łączenia technologii komputerowych i tradycyjnych tybetańskich studiów, Rinpocze założył w 1994 Nitartha international - organizację edukacyjną z siedzibą w Nowym Jorku. Nitartha wykorzystuje technologie informatyczne we wspomaganiu studiów tybetańskich i kształceniu oraz zachowaniu starożytnej literatury Tybetu w formie elektronicznej. Wspiera także tworzenie witryn internetowych dla licznych projektów dharmicznych, na przykład Nalandabodhi.org.

W 1996 roku wspierał założenie Instytutu Nitartha w Ameryce Północnej, koncentrującego się na programach studiowania buddyzmu, w których Rinpocze jest głównym nauczycielem. Od 1996 roku Rinpocze z wykładami filozofii i języka odwiedza także Uniwersytet Naropy w Boulder w Kolorado.

W roku 1997, celem zachowania prawdziwej linii szkół Ningma i Kagju, Rinpocze założył Nalandabodhi. W roku 1998, na prośbę Jego Świątobliwości XVII Gjalłanga Karmapy, został dyrektorem Instytutu Kamalasila w Niemczech.

W 2003, za radą Kenczena Cultrim Gjamco Rinpocze, założył Nalanda West, nowe międzynarodowe centrum Nalandabodhi w Seattle, miejsce dla nauk i przekazu czystej mądrości buddyzmu na zachód.

Współczesny Umysł, Starożytna Mądrość

Rinpocze piastuje także ważną funkcję w liniach Ningma i Kagju. Jako opat klasztoru Dzogczen, Rinpocze jest wysokiej rangi mistrzem Ningmapy. Ponadto w 1979 roku w Rumteku (Sikkim, Indie) Jego Świątobliwość XVI Karmapa, głowa linii Kagju, formalnie ustanowił i oficjalnie ogłosił VII Ponlopa Rinpocze jednym z dzierżawców linii Karma Kagju i synem serca Jego Świątobliwości Karmapy.

Rinpocze mieszka w Seattle, stanie Waszyngton w USA.