Jim Scott od swoich najmłodszych lat poświęcił się kontemplacji życia, najpierw jako chrześcijański mnich w klasztorze trapistów, następnie jako student filozofii w Kolegium Św. Jana i ostatecznie jako student i praktykujący w szkole karma kagju, podążając przez 30 lat dookoła świata za Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze.

Kiedy Khenpo Rinpocze po raz pierwszy przyjechał na Zachód w 1977 r. na życzenie i w towarzystwie Jego Świętobliwości XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dorje, Jim był szczęśliwcem który znalazł się w pierwszej grupie studentów podążających za Rinpocze.

Khenpo Rinpocze zachęcał przedstawicieli Dharmy na całym świecie do zapraszania wszystkich studentów, aby pogłębiali wiedzę poprzez studiowanie klasycznych tybetańskich tekstów, tak jak jest to nauczane w Tybecie od pokoleń.

Podążając za przykładem Rinpoczego, Jim przekazuje nauki na temat stopni medytacji pustki oraz omawia tradycyjne teksty szkoły karma kagju. Będąc członkiem Marpa Translation Committee tłumaczy na języki zachodnie tradycyjne teksty buddyjskie. Do przekładów pieśni Milarepy tworzy również melodie, aranżując je w stylu zachodnim.

Jako w pełni wykształcony nauczyciel buddyjski został wskazany przez Khenpo Rinpocze na jedenego z głównych nauczycieli prowadzących polskich uczniów Rinpocze.