Jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli tradycji Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Wielki uczony i mistrz medytacji, który podróżował nauczając w różnych placówkach na całym świecie.

Na początku lat dwudziestych trenował jako jogin w Tybecie z lokalnym joginem zwanym Zopa Tharchin. Swoje młodzieńcze lata spędził na odosobnieniu w górach, do czasu kiedy jego nauczyciel powiedział mu, aby zaczął studiować na rzecz innych.

Sławny uczony, wyróżnia się w filozoficznej debacie. Zawsze ma na celu zwrócić umysły swoich przeciwników i uczniów, na własne doświadczenia wewnętrzne , a nie błądzenie w intelektualnych fabrykacjach.

W 1960 roku, po komunistycznej inwazji na Tybet, Khenpo Rinpocze uciekł do Indii. Spędził wiele lat w Bhutanie jako wędrowny jogin. W 1975 roku został poproszony przez XVI Karmapę, głowę tradycji Kagyu, aby został opatem głównego centrum Kagyu we Francji. Jednakże Khenpo poprosił, aby mógł dalej podróżować i pomagać ludziom na całym świecie.

Od tamtego czasu, prowadząc niezwykle proste, „bezdomne” życie, stał się mistrzem nie-przywiązania. Wielokrotnie odmówił przyjęcia nieruchomości do budowy centrów buddyjskich i regularnie oddaje wszystkie swoje pieniądze na ten cel. Khenpo Rinpocze reprezentuje beztroski żywot jogina, spontaniczny śpiew pieśni realizacji, gdziekolwiek idzie, poświęca się wyłącznie dla dobra innych.