6

Autor: Dzogczen Ponlop Rinpocze
Cena: 40,00 PLN
ISBN: 978-83-60050-15-6
Ilość stron: 286
Format: 15 x 21,5 cm
Oprawa: twarda, szyta

 

 

 

 

Serce Mahamudry i Dzogczen

 

W Nagłym przebudzeniu Dzogczen Ponlop Rinpocze przedstawia istotę dwóch wielkich tradycji praktyki: Mahamudry i Dzogczen. Mahamudra odnosi się do niewytworzonej i nieuwarunkowanej mądrości natury umysłu, będącej świetlistą, pustą i niezmienną naturą całej rzeczywistości. Dzogczen dotyczy pierwotnie świadomego umysłu – doskonałego w swym własnym stanie i posiadającego wszystkie właściwości oświecenia. Uważa się, że te dwa strumienie mądrości niosą wielkie błogosławieństwa i moc przeobrażenia. Warto zgłębić obie te tradycje nie tylko po to, by docenić bogactwo ich mądrości, ale również po to, by odkryć w wyjątkowości tych tradycji kierunki, które możemy obrać na ścieżce naszej własnej praktyki. Oferują one praktykującemu różnorodne podejścia do medytacji oraz szeroki wachlarz metod pozwalających rozpoznać własny zamęt i przekształcić go w mądrość. Bez instrukcji ukazujących, jak właściwie podążać tymi ścieżkami, ich moc może pozostać poza naszym zasięgiem. Klarowny i szczegółowy przewodnik po tej drodze autorstwa Dzogczena Ponlopa Rinpocze może stanowić objawienie dla tych, którzy chcą podążać omawianymi ścieżkami.

Nagłe przebudzenie rozpoczyna się wprowadzeniem na temat natury duchowej podróży. Dowiadujemy się, jak ślepa wiara, religia i kultura mają się do naszej ścieżki. Poznajemy buddyzm jako naukę o umyśle, w odróżnieniu od religii, oraz jako skarbnicę mądrości z zasady niezależnej od form kulturowych i dostępnej dla każdego. Dzogczen Rinpocze przypomina nam jednak o konieczności starannego przygotowania się na to, co nas czeka, jeśli chcemy trzymać się otrzymanych instrukcji. Naprawdę podążamy „całościową i doskonałą ścieżką” tylko wtedy, gdy sumiennie zgłębiamy i przemyśliwujemy nauki, odbywamy właściwy trening medytacyjny i rozbudzamy w swym sercu autentyczne oddanie. Z punktu widzenia tych tradycji oddanie i urzeczywistnienie są nierozerwalnie ze sobą związane. Początkowo jest to oddanie dla guru i linii przekazu, ale w ostatecznym rozrachunku przedmiotem oddania staje się nasze własne oświecone serce.

Jako praktykujący odkryjemy wkrótce, że nie wystarczy doskonała ścieżka. Potrzebujemy również doskonałego przewodnika, gdyż czyha na nas po drodze wiele pułapek i bezdroży, na których gubimy właściwe rozumienie przekazu. Wielka literatura wszystkich kultur obfituje w historie o tragikomicznych wysiłkach tych, którzy wyruszyli w poszukiwaniu transcendencji – w podróż prowadzącą do stanu charakteryzującego się mocą świadomości i nieskazitelną obecnością, stanu pełnego bezinteresownej miłości i współczucia. Wielcy nauczyciele zawsze ucieleśniali dotarcie do celu takiej podróży i powodowani dobrocią serca instruowali swych uczniów, jak pomyślnie zakończyć wędrówkę.

Ze zgłębiania kolejnych etapów ścieżki, gdy stopniowo przenikamy nasz zamęt coraz ostrzejszym i precyzyjniejszym umysłem, płynie wielki pożytek. Dzogczen Ponlop Rinpocze posługuje się klasyczną buddyjską logiką przedstawiającą stopniową ścieżkę w trzech etapach – podstawy, ścieżki i spełnienia. Na etapie podstawy wprowadzeni zostajemy w filozofię buddyjską oraz w zasady treningu umysłu poprzez praktyki zgłębiania nauk, kontemplacji i medytacji. Na etapie ścieżki dostajemy od guru instrukcje, w tym instrukcje wskazujące, które przekazują bezpośrednie doświadczenie przebudzenia oraz konkretne praktyki medytacji siamathy i wipasiany. Na etap spełnienia docieramy po pokonaniu dwóch pierwszych etapów. Dzogczen Ponlop Rinpocze przedstawia tę drogę z perspektywy jej spełnienia – stan oświecenia jest wówczas nieprzerwanie obecny, a każda chwila to jednakowa szansa na zatopienie się w stanie zmącenia albo na skok w przytomność. Z konwencjonalnego punktu widzenia taki skok jest zupełnym szaleństwem, natomiast z punktu widzenia mądrości Mahamudry i Dzogczen nawet zamęt nie zdoła zamaskować naszej całkowicie czystej i świadomej natury. Co to jest „nagłe przebudzenie”? Dzogczen Ponlop Rinpocze wskazuje na doświadczenie nagłego przebudzenia – stanu radosnego ożywienia i nieustraszoności, który ogarnia nas, kiedy uwalniamy się od zawiłości i ograniczeń lgnięcia do ego.

Odniesienia do tej całkowicie czystej i świadomej natury pojawiają się na kartach książki w różnorakich postaciach. We wstępie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak używany jest termin budda. Nie oznacza on historycznego Buddy Siakjamuniego, lecz jest synonimem oświeconego stanu jako takiego lub nieopisywalnych właściwości oświecenia. Na przykład, gdy Dzogczen Ponlop Rinpocze pisze o umyśle buddy albo o sercu buddy, wskazuje na najbardziej fundamentalną rzeczywistość umysłu, nieprzesłoniętą, w pełni świadomą esencję mądrości i współczucia. Umysł i serce nie są przeciwieństwami, jak to się czasem ujmuje w kulturze zachodniej. Umysł bowiem osadzony jest w sercu.

Szczegółowe opisy buddyjskiej ścieżki bywają bardzo techniczne, ale w tej książce tradycja Mahamudry i Dzogczen przedstawiona została w sposób przystępny, w odniesieniu do głównych zagadnień – pracy z ego i emocjami. Wiele tych nauk przekazano w formie metafor i przypowieści. Ogólnie rzecz biorąc, opisana tutaj ścieżka ma wymiar bardzo praktyczny i prowadzi do pełni człowieczeństwa. Jest wewnętrzną podróżą, która sprawia, że związek z rzeczywistym doświadczeniem przebudzonego serca staje się możliwy, i która rozbudza nieogarnioną świadomość tu i teraz.

Oby wszyscy ci, którzy zetknęli się z niniejszymi naukami, rozwinęli mądrość i współczucie równe mądrości i współczuciu wszystkich buddów. Oby wszystkie bez wyjątku istoty podążały całkowitą i doskonałą ścieżką prowadzącą do stanu buddy.

THE NALANDABODHI EDITORIAL COMMITTEE
Cindy Shelton, Anna-Brown Grisworld, Marg Cooke oraz Tim LyonsSPIS TREŚCI

Wstęp JŚ Dalajlamy
Wstęp XVII Karmapy, Ogjena Trinle Dordże
Słowo od redakcji

CZĘŚĆ PIERWSZA: ZGŁĘBIAJĄC ŚCIEŻKĘ

1. NATURA ŚCIEŻKI

- BUDDYZM: NAUKA O UMYŚLE
- PRZYGOTOWANIA DO PODRÓŻY
- STOPNIE MAHAMUDRY I DZOGCZEN
- WKRACZAJĄC NA ŚCIEŻKĘ

CZĘŚĆ DRUGA: PODRÓŻ MAHAMUDRY

2. MAHAMUDRA: Wielka Pieczęć

- LODOWIEC – Słońce oddania
- HISTORIA LINII PRZEKAZU MAHAMUDRY
- TRZY PODZIAŁY MAHAMUDRY
- PERSPEKTYWY PODRÓŻY MAHAMUDRY

3. ŚCIEŻKA DOŚWIADCZENIA

- CZTERY POWSZECHNE PRAKTYKI WSTĘPNE: CZTERY PRZYPOMNIENIA
- CZTERY NIEZWYKŁE PRAKTYKI WSTĘPNE
- CZTERY SPECJALNE PRAKTYKI WSTĘPNE

4. MAHAMUDRA PODSTAWY: Podstawa bez podstawy

- DWA ASPEKTY PODSTAWY: PUSTKA I EGO
- PRZECIWNOŚCI NA DRODZE DO OŚWIECENIA
- KSZTAŁTOWANIE DOSKONAŁEGO UMYSŁU
- NIEROZŁĄCZNOŚĆ SAMSARY I NIRWANY

5. INSTRUKCJE NA SCIEŻCE: Siamatha Mahamudry

- POUCZENIA WSKAZUJĄCE MAHAMUDRY
- TRZY ETAPY SPOCZYWANIA
- TRZY METODY SPOCZYWANIA
- OGÓLNE TECHNIKI MEDYTACJI SIAMATHA
- DZIEWIĘĆ ETAPÓW SPOCZYWANIA UMYSŁU

6. ŚCIEŻKA POUCZEŃ: Wipasiana Mahamudry

- WSKAZYWANIE WIPASIANY
- WSPÓŁWYŁANIAJĄCY SIĘ UMYSŁ: DHARMAKAJA
- WSPÓŁWYŁANIAJĄCA SIĘ MYŚL: PRZEJAW DHARMAKAI
- WSPÓŁWYŁANIAJĄCE SIĘ PRZEJAWIENIA: ŚWIATŁO DHARMAKAI
- PRACA Z POUCZENIAMI WSKAZUJĄCYMI

7. ŚCIEŻKA DO OŚWIECENIA: Cztery jogi Mahamudry

- JEDNOUPUNKTOWIENIE
- NIEWYMYŚLANIE
- JEDEN SMAK
- NIEMEDYTACJA


8. SPEŁNIENIE MAHAMUDRY: Trzy kaje

- PRZEKRACZANIE PUNKTÓW ODNIESIENIA
- MĄDROŚĆ BUDDY
- TRZY KAJE W ŻYCIU CODZIENNYM

9. MAHAMUDRA MANTRY

- NAZWY TAJEMNEJ MANTRAJANY
- SIUNJATA I ŚWIĘTA PERSPEKTYWA
- CECHY I ZNAKI ŚCIEŻKI MANTRAJANY
- TRZY WADŻRY
- ZWIĄZEK MIĘDZY NAUCZYCIELEM I UCZNIEM

10. MAHAMUDRA ESENCJI: Umysł teraźniejszości

- NAGŁE PRZEBUDZENIE
- PODSTAWA MAHAMUDRY ESENCJI
- ŚCIEŻKA: SIAMATHA I WIPASIANA MAHAMUDRY
- SPEŁNIENIE: NIESKAZITELNA TRIKAJA

CZĘŚĆ III: ŚCIEŻKA DZOGCZEN

11. DZOGCZEN: Podróż przez dziewięć jan

- WIELKIE WYCZERPANIE
- LINIA DZOGCZEN
- JAK NIE ZEJŚĆ ZE ŚCIEŻKI
- DZIEWIĘĆ STOPNI ŚCIEŻKI

12. ŚRAWAKAJANA I PRATJEKABUDDAJANA

- ŚRAWAKAJANA: POJAZD SŁUCHACZY
- TRZY STOPNIE MEDYTACJI
- CZTERY SZLACHETNE PRAWDY
- PRATIMOKSZA: OSOBISTE ZBAWIENIE
- PRATJEKABUDDAJANA: POJAZD SAMOTNIE URZECZYWISTNIAJĄCYCH
- PODRÓŻ HINAJANY

13. BODHISATTWAJANA

- WIĘKSZY POJAZD
- BARIERA „MOJEGO”
- PIELĘGNACJA ZIARNA OŚWIECENIA
- BODHICZITTA WZGLĘDNA I OSTATECZNA
- SZEŚĆ PARAMIT
- BODHISATTWA
- DWA GŁÓWNE NURTY LINII MAHAJANY
- EMOCJE: PRZYJACIELE I WROGOWIE
- SZKOŁY CITTAMATRA I MADHJAMAKA
- PODSTAWA DWÓCH PRAWD

14. KROK W WADŻRAJANĘ: Pojazd prostoty i świadomości

- RYZYKO
- WSTĘP NA KRÓLEWSKI BANKIET
- POGLĄD I MEDYTACJA
- POJAZD PROSTOTY I ŚWIADOMOŚCI

15. OSTATECZNY PRZEŁOM

- POJAZD ZWYCIĘSKICH ŚRODKÓW
- GURU W LINII DZOGCZEN
- MAHA JOGA
- ANU JOGA
- ATI JOGA
- PRZEBUDZENIE

16. GLOSARIUSZ

_________________________________________________________________


Cena 1 egzemplarza: 40,00 zł
Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki pocztowej.

Koszty dostawy
Płatność przelewem na konto Instytutu Marpy (przesyłka ekonomiczna).
Koszt dostawy - 10,00 zł
Płatność przelewem na konto Instytutu Marpy (przesyłka priorytetowa).
Koszt dostawy - 12,00 zł
Odbiór osobisty (płatność gotówką) - 0,00 zł

Czas doręczenia przesyłki wg regulaminu Poczty Polskiej.
Należy powiadomić wydawcę drogą e-mail, pod jaki adres należy wysłać publikację oraz przesłać potwierdzenie przelewu.

Konto wydawcy:

Instytut Marpy
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12
Warszawa 03-982

nr konta: PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871
z dopiskiem “Nagłe Przebudzenie”


Dystrybucja:
Edyta Kryszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Redakcja Instytutu Marpy
71-403 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 47A/4

tel. +48 91 424 45 80
fax +48 91 450 05 09